Review Kaart Shop, onderdeel van Bessems Marketing Service, gevestigd aan Kasteelstraat 2, 6223 BJ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Contactinformatie:

Persoonsgegevens die wij verwerken Review Kaart Shop verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Review Kaart Shop verwerkt geen persoonsgegevens op de website, aangezien er geen gegevens achtergelaten kunnen worden en er geen social media plugins worden gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens Review Kaart Shop verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We streven ernaar geen gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij toestemming is verkregen van ouders of voogden.

Doel en grondslag van gegevensverwerking Review Kaart Shop verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of promotiemateriaal
  • U telefonisch of per e-mail te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het leveren van goederen en diensten

Geautomatiseerde besluitvorming Review Kaart Shop neemt geen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen zonder menselijke tussenkomst.

Bewaartermijn van persoonsgegevens Review Kaart Shop bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden Review Kaart Shop verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met verwerkers sluiten wij overeenkomsten om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Cookies en vergelijkbare technieken Review Kaart Shop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Deze zijn nodig voor de technische werking van de website en de optimalisatie ervan. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een gespecificeerd verzoek naar info@reviewkaartshop.nl. Wij zullen binnen enkele dagen op uw verzoek reageren. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens Review Kaart Shop neemt passende maatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Als u vermoedt dat er misbruik is gemaakt van gegevens, neem dan contact op met info@reviewkaartshop.nl.