Review Kaart Shop, onderdeel van Bessems Marketing Service, gevestigd aan Kasteelstraat 2, 6223 BJ Maastricht, is verantwoordelijk voor deze shop.

Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Review Kaart Shop: Bessems Marketing Service, handelend onder de naam Review Kaart Shop, gevestigd in Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86309641.

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Review Kaart Shop een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Review Kaart Shop en de klant, inclusief eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

 1. Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

  • Review Kaart Shop: Bessems Marketing Service, handelend onder de naam Review Kaart Shop, gevestigd in Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86309641.

  • Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Review Kaart Shop een overeenkomst aangaat

  • Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Review Kaart Shop en de klant, inclusief eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Review Kaart Shop en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven door Review Kaart Shop.
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.
 4. Prijzen en Betaling

  • De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.
  • Betaling dient te geschieden binnen de tijdens het bestelproces aangegeven termijn.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Levering

  • Review Kaart Shop streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren, waarbij de aangegeven levertijden indicatief zijn.
  • De klant dient de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken of schade onmiddellijk te melden aan Review Kaart Shop. (Binnen 14 dagen, zie ons retourbeleid)
 6. Retourneren

  • De klant heeft het recht om het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, mits het ongebruikt is en in de originele verpakking.
  • Op maat gemaakte producten zijn niet onderhevig aan het herroepingsrecht.
 7. Aansprakelijkheid

  • Review Kaart Shop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de geleverde producten.
  • Op maat gemaakte producten zijn niet onderhevig aan het herroepingsrecht.
 8. Intellectueel Eigendom

  • Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en materialen van Review Kaart Shop blijven eigendom van Review Kaart Shop.
 9. Intellectueel Eigendom

  • Complaints about the delivered products or services must be reported in writing to Review Kaart Shop within 14 days of discovery, but no later than 30 days after delivery. (Read our return policy)
 10. Klachtenprocedure

  • Klachten over de geleverde producten of diensten moeten schriftelijk worden gemeld aan Review Kaart Shop binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk 30 dagen na levering. (Zie ons retourbeleid)
 11. Toepasselijk Recht

  • Klachten over de geleverde producten of diensten moeten schriftelijk worden gemeld aan Review Kaart Shop binnen 14 dagen na ontdekking, maar uiterlijk 30 dagen na levering. (Zie ons retourbeleid)